Estrès +
 • Sentiments d’ansietat i depressió derivats de conflictes interpersonals (confrontacions, discussions) recurrents amb colegues o d’altres autoritats en el terreny professional.
 • Fracassos professionals repetits.
 • Por excessiva a perdre la feina.
 • Angoixes i gran ansietat en front de noves responsabilitats.
 • Sentiments de fracàs deguts a males experiències professionals.
 • Sentiments de fracàs respecte a promocions o èxits professionals no assolits.


'Burn-out' +

 • Absentisme professional freqüent.
 • Ésser poc productiu i sentiment constant de ser sobre-sol·licitat professionalment.
 • Dificultats en les relacions socials, tant a la vida personal com a la vida professional.
 • Simptomatologia depressivi i pèrdua d’il·lusions i de vocació.
 • Ansietat, irritabilitat i sensació de fracàs.
 • Presa de distància afectiva respecte altri.
 • Simptomatologia associada: fatiga crònica, mals de cap, insomni, dolors musculars i problemes gastro-intestinals.


Assetjament ('Mobbing') +

 • Difficultat en ser escoltat pels seus responsables.
 • Ésser víctima d’agressions (crits, injúries i amenaçes) de la part dels col·legues.
 • Ésser criticat tant per raons professionals (qualitat o quantitat de feina) com per raons personals (vida privada).
 • Ésser evitat o ignorat pels seus responsables i/o col·legues, conduïnt cap a un aillament de la persona.
 • Ésser calomniat o ridiculitzat.
 • Ésser obligat a efectuar tasques humiliants, inútils o absurdes per les quals la persona està sobre- ou sota-qualificada.
 • Ésser menystingut o ignorat respecte de decisions o accions professionals realitzades.
 • Ésser privat de feina.


'Workaholics' +

 • Persones que exerceixen pressió sobre ells i sobre altri per obtenir majors resultats que els semblent sempre insuficients.
 • Dedicar de forma excessiva temps i energia a la seva activitat professional.
 • Dificultats per frenar les activitats professionals per tal de reflexionar o de relaxar-se.
 • Llargs periodes sense vacances.
 • Realització professionnal com a única forma d’obtenir satisfacció.
 • Por del fracàs professional i dificultats en confrontar el fracàs.
 • Excessiva necessitat de control sobre la activitat professional (gran necessitat d’organització i planificació, perfeccionisme i dificultat a delegar).
 • Tendència a enervar-se amb tothom que no correspòn a les expectatives i exigències.
 • Vida privada insatisfactòria.
 • Simptomatologia de tensió muscular, problemes gastro-intestinals i problemes vasculars, etc.