Família

  • Baralles constants a la família.
  • Dificultats per comunicar al sí de la família.
  • Conflictes deguts a una parentalitat massa fusional i així massa invasiva.
  • Trasbalsos a la família.
  • Malaltia greu d’un membre.
  • Dol d’un membre de la família.
  • Toxicomania d’un jove.
  • Dificultat psicològica d’un membre que dificulta la vida de família.