Infància

  • Difficultats durant separacions.
  • Hiperactivitat.
  • Estat general de tristesa.
  • Nervosisme, sentiments d’angoixa.
  • Agressivitat en l’infant.
  • Difficultats relationals.
  • Fòbies.
  • Insomnis, malsons.
  • Aïllament.
  • Baixada dels resultats escolars.