Tercera edat

  • Dificultat per desenvolupar interessos a partir de la jubilació.
  • Soledat deguda a la pèrdua del cònjuge o dels amics.
  • Sentiments d’inseguretat deguts al temor de pèrdua de facultats físiques i psicològiques.
  • Tristesa vital (sentimients depressius) que impedeixen experimentar felicitat, plaer o benestar.