Motius de consulta


Estrés Laboral +

 • Sentiments d’Ansietat i de Depresió derivats de conflictes interpersonals (enfrontament, discussions) recurrents amb companys de feina o amb autoritats laborals.
 • Repetides experiències de fracàs laboral.
 • Por freqüent o excessiva a perdre la feina.
 • Ansietat elevada enfront de noves responsabilitats.
 • Sentiments de fracàs derivats de rebutjos i reculades laborals.
 • Sentiments de fracàs en relació a expectatives de promocions o èxits professionals no acomplerts.


Adicció al treball ('Workaholics') +

 • Persones que es pressionen i pressionen a tercers per a aconseguir más assoliments i resultats que sempre seràn insuficients.
 • Invertir hores i energíes en excés a la seva activitat laboral.
 • Dificultat per a frenar les seves activitats professionals a fi i efecte de reflexionar o de relaxar-se.
 • Períodes excessivament llargs sense vacances.
 • Realització professional com a única font d’autoestima.
 • Por a fracassar professionalment i baixa tolerància al fracàs.
 • Excessiva dominància i control sobre el seu entorn professional (necessitat excessiva d’organizació i planificació, perfeccionisme, dificultat per a delegar).
 • Tendència a irritar-se amb aquells que no corresponen al patró de correcció i exigències del subjecte.
 • Vida privada empobrida i insatisfactòria.
 • Sintomatología de tensió muscular, problemes gastrointestinals, problemes vasculars, etc.


'Burn-out' o “Estar cremat” +

 • Absentisme laboral repetit.
 • Baix rendiment i sentiment constant d’excessiva demanda laboral.
 • Dificultat per a relacionar-se tant amb companys de professió com amb altres persones.
 • Sintomatología depressiva i pèrdua d’il·lusions i vocació.
 • Ansietat, irritabilidad excessiva, sentiment de fracàs.
 • Distanciament afectiu.
 • Sintomatología associada: cansament crònic, mals de cap, insomni, desordres gastrointestinals i dolors musculars.


Assetjament moral ('Mobbing') +

 • Dificultat per a ser escoltat pels seus caps o els seus superiors.
 • Ser víctima d’agressió (crits, injúries i amenaces) pels companys de feina.
 • Ser criticat tant per motius professionals (qualitat o quantitat del feina) com personals (vida privada).
 • Ser evitat o ignorat per caps i/o companys provocant aïllament.
 • Ser maleït, calumniat o ridiculitzat.
 • Estar obligat a realitzar feines humiliants, inútils o absurdes o per sota de les seves competències o possibilitats.
 • Estar obligat a realitzar feines que exigeixen possibilitats o competències superiors a les pròpies.
 • Ser desconsiderat o ignorat en les decisions o accions professionals realitzades.
 • Ser privat de feina.Ansietat +

 • Preocupació excessiva i persistent per determinades circumstàncies vitals que no ténen una base lògica o fàctica (fets).
 • Símptomes de tensió muscular, de cansament, temblors o agitació.
 • Símptomes de hiperactivitat: palpitacions, dificultat per respirar i/o empassar, nàusees i diarrea.
 • Símptomes de hipervigilància: sentir-se constantement en una situació límit, dificultat de concentració, problemes d’insomni i estat general d’irritabilitat.


Depressió +

 • Pèrdua de gana.
 • Estat depressiu.
 • Desinterès per divertimients o activitats.
 • Insomni.
 • Somnolència.
 • Hiperactivitat.
 • Manca d’energía.
 • Dificultat per a concentrar-se o decidir-se.
 • Dificultat per a relacionar-se.
 • Pensaments suïcides.
 • Baixa autoestima.
 • Sentiments de culpa.
 • Sentiments de desesperança.
 • Dols (pèrdues no resoltes).
 • Retraïment social.
 • Depressions recurrents.


Somatitzacions +

 • Por constant a patir alguna malaltia greu sense tenir una base mèdica que ho confirmi.
 • Sintomatologia variada sense fonament orgánic que duen a la persona a visitar metges amb freqüència, prendre medicació no prescrita i exercir una conducta limitant com evitar responsabilitats o abandonar determinades activitats, etc.
 • Factors estressants que duen a una malaltia física i que provoquen un conflicte psicològic.
 • Preocupació excessiva i queixes reiterades per algún dolor crònic a pesar de no tenir causes orgàniques fonamentades.


Dolor crònic +

 • Experimentar dolor més enllà del procés normal de curació durant 6 mesos o més de manera que limiti significativament l’activitat física normal.
 • Dolor generalitzat en músculs, ossos o articulacions que limiten el funcionament normal de la persona.
 • Ús progressiu i abusiu de medicació contra el dolor sense alleugament o amb millora insignificant.
 • Experimentar de forma diària tensió, migranya i mals de cap.
 • Artritis reumatoide.
 • Còlon irritable.
 • Deixar d’exercir activitats laborals, de la llar, exercici o altres activitats agradables a causa del dolor.
 • Símptomes depressius deguts a la dolència.
 • Sentir limitacions en general: “No puc fer el que feia abans” o “Ningú no m’entén” o “Perquè jo? “ o “Quan s’acabarà això?” o “No puc seguir així”.


Transtorns de l'alimentació +

 • Absorbir de forma crònica i ràpida abundants quantitats de menjar ric en carbohidrats.
 • Preocupació excessiva per la imatge corporal i percepció inadequada de la pròpia imatge.
 • Vòmit provocat o abús de laxants de por d’engreixar.
 • Pèrdua important de pes (amenorrea en dones) i rebuig a mantenir el pes mèdicament recomanat.
 • Por irracional i excessiva a engreixar-se.


Problemes de parella +

 • Discussions freqüents o repetides amb la parella.
 • Falta de comunicació.
 • Donar constantment la culpa a la parella dels problemes existents.
 • Separació.
 • Divorci.
 • Mantenir diverses relacions de parella de forma simultània.
 • Maltractament físic o psicològic dintre de la parella.
 • Involucrar-se de forma completa en altres activitats (treball, social) que “permetrien” un distanciament profund de la parella (emocional, sexual).
 • Patró repetit de relacions conflictives o fallides a causa de dificultats personals per mantenir una relació sana i sòlida triant parelles disfuncionals o problemàtiques.


Conflictes familiars +

 • Dificultat per a comunicar-se en l’entorn familiar.
 • Conflictes constants o freqüents amb pares o familiars afins.
 • Famílies que no puguin exercir un suport o una influència positiva sobre els seus membres a causa d’una absència de comunicació.
 • Conflictes constants amb pares que fomenten la dependència als fills involucrant-se massa a la seva vida.
 • Dificultat per a mantenir una vida independent vivint en la residència familiar.
 • Sentir-se rebutjat per la unitat familiar.


Dependència +

 • Dificultat per a ser autosuficient, depenent dels pares per suport financer, personal i per allotjament.
 • Repetides relacions de parella de curta durada i molt seguides entre elles en el temps.
 • Sentiments de por i de pànic davant la possibilitat de trobar-se sol davant el final d’una relació.
 • Sentir-se fàcilment ferit pels comentaris aliens o preocupat per no agradar als altres.
 • Necessitat de suport per part de terceres persones per a prendre decisions o abans d’iniciar noves accions.
 • Obtenir la felicitat únicament a través de les relacions amb els demés.
 • Por freqüent a l’abandó pels demés.
 • Involucrar-se en relacions problemátiques amb maltractament físic o psicològic i dificultat per a abandonar-les.
 • Evitar desacords amb els demés i dificultat per a expressar opinions pròpies per por a ser rebutjat.


Baixa autoestima +

 • Dificultat per acceptar compliments.
 • Autocrítica constant, veure’s a un mateix com persona poc atractiva, perdedora i poc important
 • Gran facilitat per a ofendre’s.
 • Dificultat per dir “no” als demés i impressió de ser rebutjat.
 • Por a ser rebutjat pels altres.
 • Dificultat per a trobar en un mateix aspectes positius.
 • Incomoditat en situacions socials, sobretot en grans grups.
 • Manca d’objectius vitals i establiment d’objectius no acord amb les capacitats (massa baixos).


Problemes sexuals +

 • Absència o escassetat de desig sexual.
 • Sentiments de evitació o rebuig de qualsevol activitat sexual.
 • Falta de resposta fisiològica habitual d’excitació (aconseguir o mantenir la erecció, lubricació vaginal).
 • Falta de sensacions agradables durant l’activitat sexual.
 • Retard o falta d’orgasme o ejaculació després de relacions satisfactòries.
 • Dolor genital abans, durant o después de l’acte.
 • Contracción vaginal involuntària que impedeix la penetració.