Problemes de parella +
 • Discussions freqüents i repetitives al si de la parella.
 • Manca de comunicació.
 • Culpabilitzar sistemàticament l’altre membre de la parella dels problemes existents.
 • Separacions.
 • Divorcis.
 • Mantenir relacions amoroses fora de la parella.
 • Maltracte físic o psicològic al si de la parella.
 • Cerca d’altres activitats fora de la parella (professionals, socials) i abocar-s’hi a fi de distanciar-se de la parelle el més possible (emocionalment i sexualment).
 • Eleccció repetida de relacions conflicives per la dificultat de la persona a mantindre una relació sana i sòlida mitjançant la tria de companys disfuncionals i problemàtics.


Problemes sexuals +

 • Ausència parcial o total de desig sexual.
 • Sentiments de rebuig o evitació respecte tota activitat sexual.
 • Ausència de resposta fisiològica sexual (assolir o mantenir una erecció o lubrificació vaginal).
 • Ausència de plaer o sensacions agradables durant les relacions sexuals.
 • Retard o ausència d’orgasme o ejaculació durant relations sexuals satisfactòries.
 • Dolors genitals abans, durant o després de l´acte sexual.
 • Contracció vaginal involuntària que impedeix la penetració.